savey - פשוט לחסוך יותר Hadera

 איכות סביבה חינוך ושונות

עסק כלכלי-חברתי שהוקם במטרה לעזור בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר. האתר savey.co.il נותן כלים תומכי החלטה פשוטים ונגישים, מידע בשפה פשוטה, ומלווה את משתמשי האתר לאורך תהליך ההחלטה כולו.


פעילות עסקית עיקרית: סיוע בקבלת החלטות כלכליות טובות
אתר העסק: www.savey.co.il

  •  תאריך פירסום: דצמבר 28, 2015
  •  אזור: Haifa
  •  עיר: Hadera
  •  שכונה: בנימינה
  •  Views: 8447 מידע חיוני

  • הימנע מהונאות על ידי שימוש בפאיפאל
  • לעולם אל תשלם ב-Western Union, Moneygram או בכל אמצעי תשלום אנונימי אחר
  • אל תקנה או תמכור מחוץ למדינה שלך. אל תקבל המחאות מחוץ למדינתך
  • אתר זה אף פעם לא היה מעורב בכל עסקה, ואינו מטפל בתשלומים, משלוח, עסקות אחריות, לספק שירותי נאמנות, או הצעה "הגנה על קונה", או "אישור מוכר"