IVN Seed

 קרנות להשפעה חברתית

IVN Seed
קרן חדשה של רשת הון סיכוי ישראל בשיתוף בנק מזרחי-טפחות.
הקרן תשקיע סכומים ראשוניים לעסקים בשלב הסיד - יציאה מרעיון חברתי-עסקי אל הפועל.
תחומי הקרן הנוכחית: פיתוח כלכלי, תעסוקה או הכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות או אזורים מוחלשים בישראל, לרעיונות המבוססים על מודל עסק-כלכלי.
www.ivn.org.il


  •  תאריך פירסום: מרץ 15, 2016
  •  Views: 349


Youtube video


 מידע חיוני

  • הימנע מהונאות על ידי שימוש בפאיפאל
  • לעולם אל תשלם ב-Western Union, Moneygram או בכל אמצעי תשלום אנונימי אחר
  • אל תקנה או תמכור מחוץ למדינה שלך. אל תקבל המחאות מחוץ למדינתך
  • אתר זה אף פעם לא היה מעורב בכל עסקה, ואינו מטפל בתשלומים, משלוח, עסקות אחריות, לספק שירותי נאמנות, או הצעה "הגנה על קונה", או "אישור מוכר"